Integritetsmeddelande

INTEGRITETSMEDDELANDE

(Senast uppdaterat i juni 2018)

Vi är glada över ditt intresse för Fresenius Kabi Deutschland GmbH (”Fresenius Kabi”). Att skydda din integritet är viktigt för oss. Vi vill upplysa dig om hur vi samlar in personuppgifter, vad för sorts information vi samlar in och förklara hur denna information används.

På våra webbplatser finns det länkar till externa webbplatser och dessa täcks inte av detta integritetsmeddelande. På några av våra lokala Fresenius Kabi-webbplatser kan det finnas andra integritetsmeddelanden. För alla besök på sådana webbplatser gäller respektive plats integritetsmeddelande.

VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i följande situationer:

NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Vi samlar in data om ditt besök på vår webbplats, något som sker på flertalet webbplatser. Det gör vi för att kunna visa webbplatsen så optimalt som möjligt på den enhet som du använder och med alla sina funktioner samt för att spara dina preferenser för det aktuella besöket och inför framtida besök. Följande uppgifter om IP-adresser samlas rutinmässigt in under besök på vår webbplats: 

datum för besöket och hur länge det varade.

KAKOR

På en del områden på vår webbplats används kakor. Mer information om användningen av kakor finns här.

NÄR DU AKTIVT GER OSS INFORMATION PÅ GRUND AV EN BEGÄRAN ELLER I EN ENKÄT

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du aktivt ger oss, till exempel när du fyller i blanketter eller enkäter online eller när du kontaktar oss på annat sätt, t.ex. via e-post, telefon eller brev. När det gäller blanketter online står syftet med att du ska ange dina personuppgifter angivet på själva blanketten.

Om du kontaktar oss från vår webbplats sparar vi information som: 

ditt för- och efternamn, adressuppgifter, e-postadress och kön

institution, yrke, specialitet

typ av begäran och eventuellt ytterligare information för att vi ska kunna besvara din förfrågan. 

Detta görs antingen utifrån ditt tidigare givna samtycke eller utifrån rättslig grund, beroende på situationen. Vi använder inte informationen för att ta vidare kontakt med dig, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Dina kontaktuppgifter sparas i upp till sex månader efter att förfrågan eller enkäten har avslutats såvida rättslig skyldighet för att uppgifterna ska sparas under en längre tidsperiod inte föreligger. Information som ges på blanketter online samlas in med en säker anslutning för att skydda personuppgifterna från att manipuleras och obehörig åtkomst till dem. Observera att vanlig e-posttrafik inte är säker.

Detta görs antingen utifrån ditt tidigare givna samtycke eller utifrån rättslig grund, beroende på situationen. Vi använder inte informationen för att ta vidare kontakt med dig, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Dina kontaktuppgifter sparas i upp till sex månader efter att förfrågan eller enkäten har avslutats såvida rättslig skyldighet inte föreligger för att uppgifterna ska sparas under en längre tidsperiod. Observera att vanlig e-posttrafik inte är säker.

NÄR DU AKTIVERAR INSTICKSPROGRAM OCH AKTIVITETSFLÖDEN FRÅN SOCIALA MEDIER

Om du aktiverar insticksprogram eller aktivitetsflöde från leverantörer av sociala medier (som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram och WhatsApp) ansluter din webbläsare till respektive leverantörs servrar och skickar dina specifika användaruppgifter. Dessa insticksprogram och aktivitetsflöden är avaktiverade som standard. Så fort du aktiverar sådana insticksprogram och aktivitetsflöden ger du ditt samtycker till att dina uppgifter överförs.

Dessutom kan din aktivitet samtidigt länkas till ditt användarkonto om du är inloggad på ett av de sociala nätverken som nämns ovan.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

Som en del av aktivitetsflödet kan vi infoga videor från YouTube på webbplatsen. YouTube använder, precis som flertalet webbplatser, kakor för att samla in användarspecifika uppgifter på sin webbplats; uppgifterna används bland annat för att registrera videostatistik, förebygga bedrägeri och förbättra användarvänligheten. Samtidigt som respektive video startas sätts vidare databehandling igång, och den har vi inget inflytande över. Mer information om integritet på YouTube finns i Googles integritetsmeddelande:

https://policies.google.com/privacy

VI DELAR DINA UPPGIFTER

Vi delar dina uppgifter inom Freseniuskoncernen. Uppgifterna sparas av och lagras hos Netclusive GmbH, Robert-Bosch-Stasse 10, 56410 Montabaur, Tyskland.

Ingen specifik vidareöverföring av dina uppgifter till tredje länder (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) är att förutse, förutom på din förfrågan. För att din förfrågan ska kunna behandlas skickar vi den vidare, med de personuppgifter du gett oss, till den lokala kontakten för ditt land. Om en sådan lokal kontakt för ett land ligger i ett tredje land överför vi uppgifterna utifrån ditt samtycke.

Vi röjer inte dina personuppgifter för statliga myndigheter, såvida lagen inte så föreskriver. Våra medarbetare, agenturer och återförsäljare har tystnadsplikt avseende dina personuppgifter och är skyldiga att respektera datasekretessen.

BEGÄRANDEN, FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL

Du kan när som helst begära att få information om behandlingen av dina personuppgifter inbegripet, men inte begränsat till, varifrån de samlats in och till vem de skickas samt syftet med behandlingen av dem. Du kan också begära information avseende åtkomsten till dina personuppgifter, erhålla en kopia av dem, få dem korrigerade och begära att de raderas så länge de inte behöver sparas enligt andra rättsliga skyldigheter, eller lägga in ett klagomål (i den utsträckning lagen så föreskriver). I det senare fallet kommer vi genast att undersöka de klagomål som vi får gällande vår behandling av personuppgifter. Använd kontaktblanketten för datasekretess för dina begäranden. 

Du har när som helst rätt att och är fri att återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade; om så är fallet ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som ges nedan. Du kan när som helst säga upp prenumerationer.

Om du har frågor om sekretessen avseende åtkomsten till eller korrigeringen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta dataskyddsombudet på följande adress:

Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Tyskland
E-post: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

 

loginregister