Om Oss

Fresenius Kabi är ett globalt sjukvårdsföretag som specialiserar sig på livräddande läkemedel, infusions- och transfusionsmetoder och klinisk nutrition. Företagets produkter och tjänster används vid vård av akut, kritiskt och kroniskt sjuka patienter. Fresenius Kabis produktportfölj omfattar ett brett sortiment av intravenösa generiska läkemedel, infusionsterapi och produkter inom klinisk nutrition samt medicintekniska produkter för administrering av dessa produkter. Inom transfusionsteknik erbjuder Fresenius Kabi produkter för insamling och behandling av blodkomponenter och för behandling av patientblod genom aferessystem. Inom biosimilarområdet utvecklar Fresenius Kabi produkter med fokus på onkologi och autoimmuna sjukdomar.

Med företagets motto ”caring for life” är dess uppdrag att tillhandahålla livsnödvändiga läkemedel och teknik till vårdpersonal som vårdar patienter samt att hitta den bästa lösningen på de utmaningar de står inför.

Läs mer på www.fresenius-kabi.com.

 

Portfölj

Inom marknaden klinisk nutrition är Fresenius Kabi ett av ett fåtal företag i världen som erbjuder parenteral nutrition (administreras intravenöst) och enteral nutrition (administreras som dryck eller sondmatning via mag-tarmkanalen). Fresenius Kabi har dessutom en omfattande kompetens inom sammansättningen av farmaceutiska preparat för dem som söker det bästa inom detta område.

Med företagets motto ”caring for life” är dess uppdrag att tillhandahålla livsnödvändiga läkemedel och teknik till vårdpersonal som vårdar patienter samt att hitta den bästa lösningen på de utmaningar de står inför.

Läs mer på www.fresenius-kabi.com.

 

loginregister