About United for Clinical Nutrition About Fresenius Kabi

Om United for clinical nutrition

Att adekvat nutrition ges direkt från och med inläggningen på intensivvårdsavdelningen är av största betydelse för att kritiskt sjuka patienter ska överleva och återhämta sig. För att patienter som skrivits ut från intensivvårdsavdelningen ska få bättre funktionsresultat och behålla en optimal muskelmassa är det för deras fysiska återhämtning gynnsamt att kombinera adekvat nutrition med motion. 1,2,3,4

För att undernäring inte ska ske någonstans i världen på ett sjukhus startade Fresenius Kabi 2014 initiativet United for clinical nutrition. Detta multinationella initiativ syftar till att minska förekomsten av sjukhusorsakad undernäring genom utbildning, datainsamling och klinisk utvärdering i olika geografiska områden. Under 2018 kommer detta att fortsätta i Europa, med särskilt fokus på kritiskt sjuka patienter och deras funktionsstatus efter att de skrivits ut från intensivvårdsavdelningen.

En viktig milstolpe i initiativet är EuroPN Survey. Studiens syfte är att skaffa detaljerad kunskap om den nuvarande användningen av klinisk nutrition för kritiskt sjuka patienter. Med studien skapas en vetenskaplig bas för efterföljande riktade interventioner, utbildning och kliniska prövningar.

I EuroPN Survey medverkar deltagare från elva europeiska länder: Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vi bjuder in dig att delta i projektet EuroPN Survey som forskare – tillsammans undersöker vi hur nutritionsstatus, nutritionspraxis och protein- och energibrister påverkar patientens återhämtning och funktionsstatus både vid utskrivningen från intensivvårdsavdelningen och tre månader senare.

Vi ser gärna att du deltar och välkomnar dig till ett samarbetsnätverk av medicinska experter vars arbete syftar till att förbättra kritiskt sjuka patienters återhämtning genom att ge dem adekvat kliniskt nutritionsstöd i rätt tid.

Vi tackar dig så hemskt mycket på förhand för ditt stöd

REFERENSER:

1. Wischmeyer PE, Puthucheary Z, San Millan I et al. Muscle mass and physical recovery in ICU: innovations for targeting of nutrition and exercise. Curr OpinCrit Care 2017; Aug;23(4):269-278.

2. Wischmeyer PE, San-Millan I. Winning the war against ICU-acquired weakness: new innovations in nutrition and exercise physiology. Critical Care. 2015;19 (Suppl 3):S6. doi:10.1186/cc14724.

3. Puthucheary Z, Wischmeyer P. Predicting critical illness mortality and personalizing therapy: moving to multi-dimensional data. Critical Care 2017 21:20.

4. Heyland DK, Stapleton RD, Mourtzakis M et al. Combining nutrition and exercise to optimize survival and recovery from critical illness: Conceptual and methodological issues. Clin Nutr 2016;35(5):1196-206.

 

 

 

loginregister