Portfölj

Inom marknaden klinisk nutrition är Fresenius Kabi ett av ett fåtal företag i världen som erbjuder parenteral nutrition (administreras intravenöst) och enteral nutrition (administreras som dryck eller sondmatning via mag-tarmkanalen). Fresenius Kabi har dessutom en omfattande kompetens inom sammansättningen av farmaceutiska preparat för dem som söker det bästa inom detta område.

Med företagets motto ”caring for life” är dess uppdrag att tillhandahålla livsnödvändiga läkemedel och teknik till vårdpersonal som vårdar patienter samt att hitta den bästa lösningen på de utmaningar de står inför.

Läs mer på www.fresenius-kabi.com.

 

Welcome to United for Clinical Nutrition Europe

If you would like to visit the website of another region, you can select the region by clicking on the Logo.

    loginregister