Om Studien

EuroPN Survey är en multinationell, explorativ, icke-interventionell longitudinell kohortforskningsstudie.

Projektet ”EuroPN Survey”, som började under det andra kvartalet 2019, kommer att vara grundläggande för det europeiska initiativet, med fokus på kritiskt sjuka patienter och deras funktionsstatus efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen och 90 dagar senare.

På nästan 100 studiecenter kommer sjukvårdspersonal att samla in data om sina patienters nutritionsstatus och
kalori- och proteinintag under vistelsen på intensivvårdsavdelningen.

Kalori- och proteinbalans kommer att utvärderas och relateras till kliniska resultat med särskilt fokus på mått för fysisk funktion.

Insamlade data kommer att ge kunskap om hur den nuvarande nutritionsterapi fungerar för kritiskt sjuka patienter och ge
vägledning om hur vårdens kvalitet kan förbättras.

Key facts

When

Andra kvartalet 2019

Where

Belgien, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

what Created with Sketch.
What

Icke-interventionell insamling av data, analys, återkoppling och publicering av ländernas gemensamma resultat

Who

Kritiskt sjuka patienter med en vistelse på intensivvårdsavdelningen på mellan 5 och 20 dagar

Why

För att bedöma frekvens och omfattning av såväl kalori- och proteinbrist som nutritions- och funktionsstatus. För att få kunskap om hur den nuvarande nutritionsterapin fungerar för kritiskt sjuka patienter

KONTAKTA DIN LOKALA FRESENIUS KABI-PARTNER FÖR MER INFORMATION.

loginregister